Automatyzacja procesu produkcji poprzez montaż kompletnej i innowacyjnej linii do wytłaczania rur PVC wyposażonej w drukarkę laserową i sterownik PLC.

 

Cel  projektu:  celem projektu jest wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji rur pcv, która jest zaimplementowana w kompletnej i zintegrowanej linii do produkcji rury PVC wyposażonej w drukarkę laserową i sterownik PLC nadzorujący wszystkie parametry maszyny i pozwalający ulepszyć wydajność, jakość produktu. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, jaką jest wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej do wytłaczania rur PVC (innowacja procesowa, technologiczna) oraz – co za tym idzie wprowadzenie zmian jakościowych w produktach oferowanych przez Wnioskodawcę poprzez poprawę dokładności wykonania (grubość ścianki, szerokość rury), gładkość powierzchni (szczególne wewnątrz rury) Za pomocą planowanej linii będą wytwarzane rury o średnicy fi 160 i 110 ze ścianka 3,2 mm a nadto nastąpi przyspieszenie procesu produkcji i jego wydajności – nowa linia pozwoli na produkcję 2 mb na minutę) co kapitalnie wpływa na oszczędność energii i środowisko.

 

Wartosć całkowita projektu : 429 270,00

 

 

Wartosć kosztów kwalifikowalnych : 349 000,00


 

Dofinansowanie projektu z UE: 157 050,00


Beneficjent:  PLASTMETIX G.S.T. ROSIKOŃ A. MITKA spółka cywilna

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy o opublikowaniu zapytania ofertowego z dnia 06.07.2019
dotyczącego

dostawy, instalacji i uruchomienia zintegrowanej linii produkcyjnej do
rur pvc ze sterownikiem PLC - 1 sztuka

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193707